V sobotu 7. ledna proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka. V naší místní části

se daří vybírat rok od roku větší částku, zde je letošní výsledek.

 

V letošním roce se podařilo vybrat 11 325 Kč. Za opakovanou podporu všem děkujeme.