Zde můžete nahlédnout na přehled zrealizovaných akcí v posledních pěti letech:

2019

 • kanalizace 860 220 kč

2020

 • Novostavba vodovodu a kanalizace – chalupy Rokytno – IPSVK 58 000 KČ
 • Oprava komunikace 73 530 kč
 • Dodávka a pokládka dlažby Obůrka 60 550 kč
 • Víceúčelové hřiště 114 315 kč

2021

 • Novostavba vodovodu a kanalizace – chalupy Rokytno – IPSVK 4 632 789 kč
 • Oprava elektroinstalace – budova SDH 62 482 kč

2022

 • Pořízení automobilu SDH 1 100 000 kč
 • Odkanalizování hasičárny – přípojka 90 000 kč
 • Výcviková základna mladých hasičů 50 000 kč
 • Chodník 900 000 kč (realizace září - říjen)