CELOPLOŠNÁ DERATIZACE v Novém Městě na Moravě a jeho místních částech Maršovice, Petrovice, Pohledec a Rokytno

v Novém Městě na Moravě, místní části Maršovice, Petrovice, Pohledec a Rokytno bude v průběhu měsíce září 2021 realizována celoplošná deratizace. Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od 15.09.2021 do 24.09.2021. Následně bude probíhat kontrola pokládek a jejich případné doplnění přibližně po 14 dnech od první pokládky, celá akce závisí na vhodných klimatických podmínkách.

Žádáme všechny občany města, majitele nemovitých věcí a správce všech objektů, aby věnovali pozornost následujícím informacím a organizačním pokynům, současně žádáme o součinnost při realizaci této akce.

Obecné informace : Deratizace se zabývá hubením škodlivých hlodavců, hlavně myší a potkanů, kteří ničí stavební objekty, inženýrské sítě, znehodnocují potraviny a krmiva a sami jich každoročně značné množství spořádají. Jsou také přenašeči různých nemocí (chorob) lidí a zvířat.

Deratizaci je povinen provádět každý vlastník nemovité věci (budovy, nebo pozemku), kde k výskytu hlodavců dochází nebo kde se již přemnožili (§55 a následující zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Je velmi důležité pravidelně provádět celoplošnou deratizaci z důvodu zamezení zvýšeného výskytu těchto hlodavců.

Deratizaci pro město Nové Město na Moravě provádí pracovníci firmy Dera Vet s.r.o., Hamry nad Sázavou 329, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 06397468, vedené MVDr. J. Vondráčkovou, tel.č. : 603542628. Tato firma je schopna provést deratizaci pro kteréhokoli vlastníka nemovité věci na jeho náklady.

Organizační pokyny a informace
Obracíme se na všechny majitele, nájemce a správce všech objektů s žádostí, 
aby před vlastní deratizací provedli preventivní opatření, která mají zamezit vstupu hlodavců do objektů a přístupu ke krmivům a potravinám. Jde především o úklid sklepních prostor, suterénů, okolí domů, míst pro umístění odpadních nádob, jímek, septiků, utěsnění vstupů do budov, sklepních okének apod. Je třeba dbát na hygienické ukládání odpadků a pořádek v chovech domácích či hospodářských zvířat. Jen tak se omezí možnost úkrytu hlodavců a zvýší se účinnost deratizačního zásahu.

 

Pokud si firmy nebo jednotlivci budou provádět deratizaci vlastními silami, je třeba ji provést v souladu s celoplošnou deratizací v Novém Městě na Moravě (v termínu od 15.09.2021 do 24.09.2021 kladení prvních nástrah) za spolupráce všech zúčastněných. Jen tak má celoplošná akce význam a finanční prostředky vložené do této akce budou efektivně využity.

Žádáme majitele nemovitých věcí, aby nebránili provedení této akce a nenarušili tak výsledek celoplošné deratizace.

UPOZORNĚNÍ !!!

1/Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat – psů a koček , bez dohledu chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce Vaším zvířetem !!!

2/ Majitelé a správci všech objektů mají povinnost umožnit provedení deratizace podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

3/ Za účelem systematického provedení deratizačního zásahu bylo území města rozděleno do několika lokalit (viz. mapová příloha), ve kterých budou postupně proškolenými pracovníky kladeny nástrahy.

4/ Nevyhazujte zbytky potravin na volná prostranství !!! Odhazováním zbytků jídla na volné prostranství K R M Í T E hlodavce, které se prováděnou deratizací snažíme systematicky hubit.

Kontaktní osoba :

Marcela Popelková, referentka odboru SMM,
kontakt : tel.č. 566 598 363, e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Na tomto výše uvedeném kontaktu je možno se individuálně domluvit na provedení deratizace v jakémkoli objektu na vlastní náklady.