Čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva se blíží ke svému závěru a přichází opět obecní volby. Zde přinášíme shrnutí hlavních informací.

Změnou oproti minulému hlasování je rozdělení na dva víkendy. Stanovisko MěÚ NMNM zní, že s řádným hlasováním do Městského zastupitelstva nelze spojovat výběr členů osadních výboru. Proto se volební místnost v hasičárně otevře letos víckrát následovně:

 

 

 • Ve dnech 23.9. (14-22hod) a 24.9. (8-14hod) se uskuteční hlavní volby do Městského zastupitelstva. Volební lístky byly doručeny do schránek, příp. jsou k dispozici ve volební místnosti. Na výběr je 8 kandidátek a výsledky napoví o budoucím směřování Nového Města, vč. místních částí. Oznámení o konání voleb je k dispozici zde: https://radnice.nmnm.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022-oznameni-o-dobe-a-miste-konani-voleb/
 •  V pátek 30.9. (16-19hod) se v hasičárně budou odevzdávat vyplněné návrhy na členy nového osadního výboru Rokytna a zároveň náměty pro další období. Orazítkované návrhové listiny dostane každý občan do schránky. Text listiny je uveden níže.

 Návrhová listina

pro výběr členů osadního výboru místní části Rokytno     

Nového Města na Moravě

 

Vážení spoluobčané,

za účelem výběru členů osadního výboru Vaší místní části na následující volební období 2022-2026 si Vás dovolujeme požádat, abyste na tuto návrhovou listinu napsali osoby z Vaší místní části, které by podle Vašeho názoru mohli nejlépe zastupovat místní část v osadním výboru.

Prosíme o uvedení maximálně 7 osob (v případě, že uvedete více osob, bude listina posouzena jako neplatná). 

 

POSTUP:

 1. A) Na následující řádky uveďte jméno a příjmení Vámi navrhovaných osob dle výše uvedených pokynů.

Jméno a příjmení navrhované osoby (v případě shody jmen a příjmení uveďte i č.p. příp. ml./st.)                                        

 

 • ……………………………….……….……………………

        

 • ……………………………………………………………..

 

 • ……………………………………………………………..

 

 • ……………………………………………………………..

 

 • ……………………………………………………………..

 

 • ……………………………………………………………..

 

 • ……………………………………………………………..

 

 1. B) Vyplněnou návrhovou listinu vhoďte v termínu 30.9.2022 do připravených zapečetěných schránek, a to v objektu č.p. 49 v době od 16:00 do 19:00. Sčítání, kterého se může kdokoliv z veřejnosti zúčastnit, proběhne téhož dne od 19:00 v místnosti osadního výboru.

 

 1. C) Každá navržená osoba obdrží jeden hlas, osoby které v celkovém součtu obdrží od všech občanů nejvíce hlasů, budou osloveni, aby souhlasili s následným zvolením za členy osadního výboru ze strany zastupitelstvu města.

 

Stanislav Marek 

místostarosta 

 

 

 

Náměty a připomínky občanů:

................…..…..........……………………………………………............…................…............…......…......…....…..........…........…..................…................…........…....…................…...........….…..........…..............…..........…...…....................…......…....…............…..........…………....…............…..........…........…..…..…..........….…..............…......……....…................….…..........................…......…....…....…....…......………..…............…....…................…........…..............…...…….................…..…........................….…...….…..…….........…...…...…............………....……...................…..…......……....................…...............................…..……………………………………………............…................…............…......…......…....…..........…........…..................….....…...........…........…....…................…...........….…..........…..............…....………......…...…....................…......…....…............…..........………….………............…..........…........…..…..…..........….…..............…......……………….....…................….…..........................…......…....…....…....…......………..…............…....…................…........…..............…...…….................…..…........................….…...….…..…….........…...…...…....………............……...................…..…......…….........................…..........….…........….……………………………………………............…................…............…......…......…....…..........…........…..................…........…........…........…....…................…...........….…..........…..............…....………......…...…....................…......…....…............…..........…………………………..…............…..........…........…..…..…..........….…..............…......……....…................….…..........................…......…....…....…....…......………..…............…....…................…........…..............…...…….................…..…........................….…...….…..…….........…...…...…................……...