V pondělí 19.9.2022 bylo zhotovitelské firmě STAKO Vysočina, s.r.o. předáno staveniště rekonstrukce 1.etapy chodníků. Dnes, 21.9. byly zahájeny práce na odstranění původní dlažby.

Obnova se týká horního konce vlevo ve směru na Sněžné, část mezi domy Ondřejků a Přibylů, a nad hospodou a Svatoňů a Zelených (Nečasů). Celkem je součástí 9 vjezdů k nemovitostem, zhotovitel by měl se všemi majiteli řešit omezení přístupu a příp. detailní polohu nového vjezdu.

Budou odstraněny rovněž všechny silniční obrubníky a nahrazeny novými, položena nová betonová dlažba a vyměněny poklopy šachet deťové kanalizace.