Opět přecházíme na změněný režim svozu ve vazbě na svoz bioodpadu "Door to door" :
Poslední svoz SKO v režimu svozu 1 x týden bude ve 13. týdnu (27. března)

Svoz SKO v režimu 1 x 14 dnů v lichý týden bude probíhat od 15. týdne (10. dubna).

Rokytno - první svoz SKO 1 x 14 dnů by měl být 10.4.2023 (Velikonoční pondělí) náhradní svoz bude v sobotu 8. dubna.

Poslední svoz 1 x 14 dnů bude 6. a 7. 11 2023, po té opět režim 1 x týden.

Od 14. týdne  ve dnech 3. a 4. dubna 2023 bude první svoz BRKO  z popelnic 240 l s vývozem 1x14 dnů v sudý týden.

Poslední svoz bude 13. a 14. 11 2023.