V prostoru proti dále chátrajícímu objektu Arché bylo vybudováno nové stání pro kontejnery na tříděný odpad. Původní umístění kontejnerů se nachází na soukromém pozemku, proto byla nalezena alternativa naproti přes místní komunikaci. S panem Malásekm došlo ke směně části pozemku, aby prostor pro stání splnil kapacitní potřeby, nároky na třídění neustále rostou. Na ploše ze zámkové dlažby osadili pracovníci Technických služeb jednoduchý přístřešek pro celkem 8 kontejnerů. Výplň stěn je vyrobena z recyklovaného materiálu. Do konce měsíce června bude doplněna asfaltová směs podél nových obrub a poté budou kontejnery přesunuty do nového umístění.