Přítomno členů: 6

Omluveni: 1

 

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • zde jsou upřesňující informace týkající se vývozů nádob na odpad. Termíny vývozů byly v informačním dopise a vývoz bude probíhat takto:
  • v pondělí 15. 6. budou vyvezeny “klasické popelnice” (nádoba SKO - směsný komunální odpad), jedná se o lichý týden;
  • v pondělí 22. 6. budou vyvezeny nádoby na biodpad (hnědá nádoba “BRKO”), jedná se o sudý týden;
  • v tomto režimu budou nádoby vyváženy do 31. 10., jak již bylo uvedeno v informačním dopise.

 

  • vlastník pozemku par. č. 367/9, Česká republika, kterou zastupuje Státní pozemkový úřad, byl vyzván k odstranění poškozeného stromu z důvodu zajištění bezpečnosti na místní komunikaci.

 

 

osadní výbor obce