Přítomno členů: 7

 

 

Na schůzi OV bylo projednáno:

 

 

  • od července do října proběhne odkanalizování hasičárny a sousedících nemovitostí (č. p. 52 a 40).
  • do vlastnictví města bude převedena parcela 367/9, která je v současné době v majetku státu a spravuje ji Státní pozemkový úřad.
  • v obci byla provedena oprava komunikací nástřikem, včetně části komunikace “Devítky”

 

Osadní výbor obce