V pátek 30.9.2022 byla uzavřena anketa, týkající se nového složení osadního výboru a námětů občanů na zlepšení. 

Účast na anketě byla velmi hojná, za což patří všem velké poděkování. Celkem bylo rozdáno 163 anketních lístků, odevzdáno bylo 93 lístků, 1 z nich byl neplatný. Celkem tak účast přesáhla 56%.

Z výsledků vyplynulo složení osadního výboru. Novou členkou byla zvolena Miroslava Stupková, která nahradí Miroslava Lukeše staršího. 

Zajímavé jsou rovněž náměty a připomínky, v nich nejčastěji zaznívalo zlepšení komunikace s občany. Některé body nejsou v možnostech OV změnit (např. nové stavební parcely pro mladé), jiné jsou naopak podnětné. Jednotlivá témata okomentujeme v dalším článku během října.

 

Originální formuláře ze sčítání hlasů jsou uloženy zde: http://www.rokytno-nm.cz/index.php/remository/Volby-OV-2022/ Anketní lístky jsou archivovány.

Výsledky ankety jmenovitě:

1 . Jiří Plocek     68 hlasů

  1. Julius Janeba 56 hlasů

3-4. Helena Zelená Křížová    53 hlasů

3-4.Miroslav Lukeš ml.    53 hlasů

  1. Petr Ondra 37 hlasů
  2. Robert Zelený 35 hlasů
  3. Miroslava Stupková 20 hlasů
  4. Renata Ondrová 18 hlasů

9-10. Jan Rychlý    17 hlasů

9-10. Martin Zemánek     17 hlasů

11-12. Alena Ondrová     16 hlasů

11-12. Josef Svatoň     16 hlasů

  1. Michal Starý 14 hlasů

14-15. Michal Janošec     9 hlasů

14-15. Kamil Tatíček     9 hlasů

16-17. Petra Kršková    8 hlasů

16-17. Zdeněk Sláma     8 hlasů

18-21. Zora Janebová     7 hlasů

18-21. Jaroslav Stupka    7 hlasů

18-21. Zdeněk Ondra     7 hlasů

18-21. Zdeněk Sláma čp. 80    7 hlasů

  1. Zuzana Příhodová 6 hlasů

23-26. Miroslav Lukeš st. 5 hlasů

23-26. Zdeněk Slonek     5 hlasů

23-26. Petr Nečas    5 hlasů

23-26. Jaroslav Sláma ml. 5 hlasů

27-30. Eva Tatíčková     4 hlasy

27-30. Tomáš Plocek    4 hlasy

27-30. František Starý    4 hlasy

27-30. Vratislav Dlouhý ml. 4 hlasy

31-38. Martina Slámová čp.80     3 hlasy

31-38. Věra Stará     3 hlasy

31-38. Monika Lukešová     3 hlasy

31-38. Libor Beranovský    3 hlasy

31-38. Jan Kuchař     3 hlasy

31-38. Vratislav Dlouhý st.     3 hlasy

31-38. Michal Příhoda     3 hlasy

31-38. Radek Horváth     3 hlasy

39-46. Irena Dvořáková     2 hlasy

39-46. Iveta Horváthová     2 hlasy

39-46. Marie Rychlá     2 hlasy

39-46. Marie Charvátová     2 hlasy

39-46. Marek Krška     2 hlasy

39-46. Kryštof Rundštuk     2 hlasy

39-46. Rostislav Hrdina ml.     2 hlasy

39-46. Libor Přibyl     2 hlasy

47-64. Růžena Přibylová     1 hlas

47-64. Tamara Zelená     1 hlas

47-64. Nela Rundštuková     1 hlas

47-64. Jana Svatoňová     1 hlas

47-64. Renata Stará     1 hlas

47-64. Leona Hrdinová     1 hlas

47-64. Jaroslav Jambor     1 hlas

47-64. Viktor Zelený     1 hlas

47-64. Pavel Rundštuk     1 hlas

47-64. Vlastimil Tatíček     1 hlas

47-64. Josef Kamenský     1 hlas

47-64. Jakub Nečas     1 hlas

47-64. Libor Plocek     1 hlas

47-64. Michal Ondráček     1 hlas

47-64. František Ondráček st.     1 hlas

47-64. František Ondráček     1 hlas

47-64. Matěj Ondra     1 hlas

47-64. Josef Dvořák     1 hlas