Přítomno členů: 4

Omluveni: 3

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • napojení budovy hasičárny na obecní kanalizaci: byla dokončena poslední fáze a místní hasičárna je zdárně napojena a přečerpávání do místní kanalizace je v provozu. Nyní je již možné připojení sousedních nemovitostí.

osadní výbor obce