Přítomno členů: 4

Omluveni: 3

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • od příjezdu z Nového Města byl namontován ukazatel rychlosti, který byl demontován v Pohledci, kde byl instalován radar z Rokytna. Po montáži se zjistilo, že ukazatel je nefunkční. Oprava je vzhledem k ceně nerealizovatelná a rovná se koupi nového ukazatele. Nový momentálně pořizován nebude, jelikož na podzim by měl být opět instalován zpět radar s úsekovým měřením. Prozatím je dohodnuto s Městskou policií, že bude probíhat občasné měření rychlosti v místní části;

 

  • jelikož je již delší dobu poškozená mapa, která byla instalována vedle čekárny, byla objednána nová. Nicméně termín dodání není prozatím znám, výroba map probíhá až po objednání více kusů a dodání není možné urychlit;

 

  • opětovně bylo žádáno o skácení dvou jasanů, které brání viditelnosti při výjezdu z “Devítky” na hlavní silnici. Jasany byly v minulých letech upravovány v rámci dotace, takže nyní není možné je skácet. Termín udržitelnosti vyprší letos v létě, poté je předběžně skácení projednáno.

 

osadní výbor obce