Jak bylo uvedeno v zápisu ze schůze Osadního výboru dne 7.6.2023, bude po vzoru jiných místních částí pro zájemce možné zasílání informací přímo na e-mailovou adresu. Stačí vyplnit adresu do formuláře a podepsaný ho odevzdat některému z členů OV, příp. přímo předsedovi panu Plockovi. Formulář je k dispozici v sekci Ke stažení nebo přímo zde pod tímto odkazem.