Přítomno členů: 5

Omluveni: 2

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • na úřadě byla urgována revize komínů na hasičárně, která nebyla v předchozí sezóně dořešena;
  • na čekárně byl proveden nátěr střechy;
  • na hasičárně byly vyměněny vchodové dveře do klubovny;
  • ně MěÚ byl dříve vznesen požadavek na vysečení keřů podél silnice u lesa pod Rokytnem, v zatáčce u “Obecňáku”. Toto bylo zamítnuto;
  • poslední svoz popelnic “BIO” proběhne letos 13. listopadu.

osadní výbor obce