Přítomno členů: 5

Omluveni: 2

Na schůzi OV bylo projednáno:

  • byla provedena oprava kování vrat u zvoničky. Zvažovala se celková výměna vrat, ale po prohlídce bylo vyhodnoceno, že výměna není nutná, stačí pouze rekonstrukce kování;
  • OV zvažuje pořízení sněhové frézy za účelem údržby chodníků. Nutností je mimo jiné mít osobu, která by se práce s frézou ujala. Pokud by měl někdo zájem si práce s frézou vzít na starosti, přihlaste se, prosím, u předsedy OV Jiřího Plocka.

osadní výbor obce