Přítomni:

Jiří Plocek, Petr Ondra, Miroslava Stupková, Miroslav Lukeš, 

Julius Janeba, Robert Zelený

Datum jednání: 17. ledna 2024

Osadní výbor doporučuje projednat zastupitelstvu města:

  1. Předsedové OV by měli mít možnost nahlížet do faktur za provedené práce a služby v dané místní části. Důvodem je nepřehlednost za platby, čehož je pak možné ze strany firem zneužívat.

        Hlasování: PRO: 6   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0

Dále osadní výbor projednal:

  1. Do místní části byla pořízena sněhová fréza, aby mohly být dle možnosti udržovány v zimním období chodníky. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby při údržbě svých nemovitostí nehrnuli sníh na vyhrnutý chodník;

3)   Ve zvoničce bylo opraveno uchycení zvonu.

 

Dne: 17. ledna 2024

 

Zapsal: Robert Zelený