Je mi potěšením, když mohu seznámit občany naší obce s úspěchy místních hasičů. Zvlášť mladší část sboru se poslední dobou hodně věnuje tréninku, určitě jste si všimili, jak u zvoničky často běhají stále dokola sem tam. Několik minut příprava, chystání hadic, dopouštění vody atd., pak start, pár vteřin útok a vše může začít nanovo.

 

 

Tréninky přinesly ovoce a náš sbor se může poslední dobou pochlubit několika oceněními:

- v okrskové soutěži se dámské družstvo umístilo na třetím místě a v soutěžích jednotlivců byla taktéž na místě třetím Alena Ondrová;

 

- ve Vlachovicích proběhla soutěž se stříkačkami PS8. I když náš sbor touto stříkačkou nedisponuje, naše družstvo se nebálo zúčastnit a soutěž vyhrálo!

- v jednotlivcích reprezentoval náš člen Ondra Hrdina Novoměstské hasiče v okresním kole jednotlivců v dorostu a v silné konkurenci zvítězil! Zúčastnil se kola krajského a i zde obsadil velmi dobré 16. místo.

Všichni, kteří se do soutěží zapojili, zaslouží poděkování. Nejen ti, kteří jsou výše vyjmenováni, ale i ti, kterým se zatím umístiti nepodařilo. A hlavně ti, kteří se podílí na trénincích a přípravách. Například věnovat se nejmladším hasičům není vůbec jednoduché. Jedná se o nespočetně hodin strávených přípravou, o to větší pak je potěšení, když malí hasiči nejen že mají stále zájem o činnost ve sboru, ale také se umístí v soutěžích. Zde mohu jmenovat třetí místo dorostu v soutěži "Soptíků".

Věřím, že nadšení všech neopadne a v brzké době se budeme moci pochlubit dalším skvělým umístěním v některé ze soutěží.