Období obecních voleb je příležitostí pro bilancování současného stavu a vyhlídek do budoucna. Tento text je názorem jednotlivce bez politických ambic, jeho smyslem je jenom co nejobjektivněji shrnout stávající stav, a hlavně zdůraznit pozitiva v záplavě tragických zpráv ze všech sdělovacích prostředků. 

Obecní investice, opravy a provoz

V roce 2018 proběhla nejzásadnější investice posledních dekád – výstavba nové splaškové kanalizace. V té době byl vynechán horní konec „za kopcem“, tedy hasičárna a dva rodinné domy. Důvodem byla nutnost přečerpávání, protože kanalizace zde nemůže být klasická gravitační. Tento „rest“ se naštěstí podařilo napravit díky zapojení soukromého investora nově chystaných stavebních parcel.

Minulé volební období bylo mj. ve znamení boje o „dělené“ rozpočty pro místní části. Princip spravedlivého přidělování peněz pro místní části se nelíbí všem, o každou korunu se bude na radnici bojovat zejména nyní v době enormních výdajů za energie. Je proto skoro zázrak, že letos dostaneme milion korun na opravu nejhorších chodníků a ve výhledu držíme další rekonstrukce chodníků a komunikací. Záslužným počinem posledního období je „legalizace“ několika nesrovnalostí v katastru nemovitostí, kdy se principem směny daří převádět pozemky pod místními komunikacemi a chodníky na obecní. Vyvrcholením bude na podzim vytvoření nového geometrického plánu hlavní silnice a chodníků, aby z katastru zmizel Úřad pro zastupování státu a silnice byla krajská a chodníky obecní, jak to má být. Výpis všech větších investic v letech 2019-2022 byl uveden v minulém článku zde.

Obecní majetek a zeleň se udržuje především díky přístupu místních a relativně dobré komunikaci s radnicí. Menší opravy se občas zadrhnou na operativnosti, ale není důvod nechat něco chátrat. Příležitost pro další vylepšení se týká hřiště, podařila se vydláždit plocha pro trénování hasičů a možné jsou i další prvky. Velkou výzvou do budoucna bude hospodaření s vodou a el. energií, tyto změny se určitě nevyhnou ani Rokytnu. Šetří se už nyní na odpadovém hospodářství, letní nahrazení vývozu klasických popelnic za popelnice na biologický odpad každý druhý týden se osvědčil. Třídění odpadu se naštěstí stává běžnou činností a skládky typu Pechráče minulostí.

 

Nová výstavba

Stavba nových domů je závislá pouze na soukromých investorech a vlastnících. Město na Rokytně žádné odpovídající pozemky nevlastní. Po letech se objevila nabídka nových parcel na horním konci v rámci projektu, který připravuje pan Holík. Cena přes 3000,- Kč za m2 svědčí o obecně velmi drahých nemovitostech v roce 2022, atraktivitě Rokytna a také bohužel nasvědčuje tomu, že se na nich neusadí trvalí obyvatelé, ale spíše víkendoví turisté z bohatých měst. Pro zájemce o skutečně nový domov na Rokytně tak zbývají pozemky za humny, na zahradách rodičů. Na třech takových místech se staví nebo stavět začne, a to je určitě dobrá zpráva. Zklamání zůstává ze stále neutěšeného stavu Arché, nový soukromý majitel chtěl zřejmě uložit peníze, ale nemá zájem ani o vysekání křovin kolem.

 

Kulturní a společenský život

V malé obci nejde očekávat zázraky, pozitivní skutečnosti lze přesto najít.

1. Hospoda je stále funkční. Místní se mají kde sejít, pivo je dobré, v kuchyni se vaří. Martin Kučera a jeho rodina to určitě nedělají kvůli ekonomické zištnosti. Můžeme jenom držet palce, aby překonali i současný stav neustále se zvyšujících cen vstupů.

2. SDH Rokytno dokazuje, jaký význam mají dobrovolní hasiči v obcích, nejen při běžných zásazích. Skvělé jsou výsledky mladých hasičů na soutěžích, za čímž stojí jejich poctivá příprava. Dobrou zprávou proto je, že i SDH Rokytno se dočkalo moderního 9-místného auta pro přepravu osob a drobného vybavení. Výletiště Obůrka je v dobrých rukou, o čemž svědčí už zavedené akce – dětský den, harmonikáři, zábavy.

3. Samostatnou zmínku stojí nově upravená místnost v přízemí hasičárny, kde se opět hlavně díky osobní iniciativě podařilo vytvořit příjemný prostor pro všechny generace. Hasičárna jako největší obecní budova je kromě dvou domácností domovem stále knihovny, v létě hostí výtvarné výstavy a může nabídnout třeba ještě víc.

 

J.Janeba